Anasayfa » SINAVLAR » Kurum Sınavları » 2009 Yılı
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BANKACILIK OKULU ALIM İLANI

T.C. ZİRAAT BANKASI BANKACILIK OKULU

Sınava Katılma Genel Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4. 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak,

5. İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile tevsik etmek,

6. Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

7. İşe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

8. Diğer resmi ve özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

9. Daha önce yapılan Bankacılık Okulu Sınavlarına en çok bir defa katılmış olmak daha önce giriş sınavlarının mülakat aşamasında elenmemiş olmak, Bankacılık Okulunda eğitim görmeye hak kazanıp da herhangi bir nedenle ayrılmamış olmak, okul yönetimince başarısızlık, devamsızlık veya disiplin cezası dolayısıyla okulla ilişkisi kesilmemiş olmak,gerekmektedir.

Sınava Katılma Özel Şartları Öğrenim

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullarının aşağıda yer alan bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların bu bölümlerinin birinden mezun olmak,

MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU

AKTÜERYA                                                                       MUHASEBE

AKTÜERYA BİLİMLERİ                                                  MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ                                                           MUHASEBE VE DENETİM

BANKACILIK                                                                    MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM

BANKACILIK VE FİNANS                                              PEYZAJ MİMARLIĞI

BİTKİ KORUMA                                                               SERMAYE PİYASASI

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ                                     SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞKİLERİ             SİGORTACILIK

EKONOMETRİ                                                                 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

EKONOMİ                                                                        SİYASET BİLİMİ

EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ                             SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

EKONOMİ VE FİNANS                                                  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ                                        TARIM EKONOMİSİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ                                                  TARIM MAKİNELERİ

HUKUK                                                                            TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

İKTİSAT                                                                             TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

İSTATİSTİK                                                                       TARLA BİTKİLERİ

İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ                   TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

BANKACILIK OKULU

İŞLETME                                                                          ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ                                           ULUSLARARASI FİNANS

İŞLETME VE EKONOMİ                                               ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

KAMU YÖNETİMİ                                                          ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER                ULUSLARARASI TİCARET

MALİYE                                                                            ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS

MATEMATİK                                                                    ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

MATEMATİK -BİLGİSAYAR                                          UYGULAMALI MATEMATİK

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ                                     ZOOTEKNİ

Yabancı Dil Bilgisi

1. Yabancı Dil şartı olarak aşağıda gösterilen sınav türlerinin herhangi birindenkarşılarında belirtilen minimum puan ya da seviyeye sahip olmak,
Yıl Sınav / Kurum Adı Puan / Seviye 2008 veya 2009

1. KPSS (İngilizce) 42 Doğru

2. KPDS (İngilizce) 70 Puan

3. TOEFL (PBT) 470 Puan

4. TOEFL (CBT) 155 Puan

5. TOEFL (IBT) 65 Puan

6. IELTS 6.0 Puan

Yukarıdaki tabloda yer alan şartlardan birden fazlasını aynı anda taşıyan adaylar,yalnızca biriyle başvuru yapabilecek olup seçim adayın kendisince belirlenecektir.Adaylar seçimlerini Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan KPDS-TOEFL/IELTS puan karşıtlığı tablosunu kullanarak yapabilirler.
 
KPDS TOEFL IBT- KPDS TOEFL CBT - KPDS TOEFL PBT  -  KPDS IELTS

100          119-120          100 300                           100 677                          100      9

99            116-118            99 290-299                      99 655-676                     99     8,5

98               115                98 280-289                      98 630-654                     98     8

97            113-114            97 270-279                      97 620-629                     95     7,5

96            111-112            96 260-269                      96 605-619                     90     7

95                110               95 250-259                      95 590-604                     85     6,5

94            107-109            94 246-249                      94 586-589                     75     6

93            103-106            93 242-245                      93 582-585                     65     5,5

92              97-102            92 238-241                      92 578-581

91              93-96              91 234-237                      91 574-577

90              88-92              90 230-233                      90 570-573

89               87                  89 224-229                      89 565-569

88               86                  88 218-223                      88 560-564

87            82-85                87 213-217                      87 550-559

BANKACILIK OKULU

86            80-81                86 206-212                      86 525-549

85            79 85               200-205 85                            500-524

84             -                       84 197-199                      84 498-499

83            78                     83 194-196                      83 496-497

82            77                     82 191-193                      82 494-495

81            76                     81 188-190                      81 492-493

80            75                     80 185-187                      80 490-491

79            74                     79 182-184                      79 488-489

78            73                     78 179-181                      78 486-487

77            72                     77 176-178                      77 484-485

76            71                     76 173-175                      76 482-483

75            70                     75 170-172                      75 480-481

74            69                     74 167-169                      74 478-479

73            68                     73 164-166                      73 476-477

72            67                     72 161-163                      72 474-475

71            66                     71 158-160                      71 472-473

70            65                     70 155-157                      70 470-471

http://www.yok.gov.tr/content/view/707/

Başvuru Yöntemi ve Süresi

Başvurular 11 Eylül 2009 Cuma günü başlayacak ve 25 Eylül 2009 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1. Bankamız internet sayfasında (www.ziraatbank.com.tr) bulunan İş Başvuru formuna T.C. Kimlik Numaranız ve tarafınızca belirlenen şifre ile giriş yaptığınızda kontrol amaçlı adınız ve soyadınız ekrana gelecektir. Bilginin şahsınıza ait olması halinde “Devam Butonu”nu kullanarak başvuru işlemine başlanılacaktır.

2. Formda yer alan fotoğraf ekle butonu aracılığıyla, 302 X 362 boyutunda (JPEG) formatında (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, şahsınızı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikteki) vesikalık fotoğrafınızı sisteme yüklemeniz gerekecektir.

3. Formun pozisyon seçimi ekranından “Bankacılık Okulu Uzman Yardımcısı“ seçilecektir.

4. Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

5. Formda beyan ettiğiniz özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvurunuz sistem tarafından engellenecektir.

6. Formda belirttiğiniz yabancı dil seviye ve puanları ilgili kurumlardan kontrol edilecektir. Puan türünün veya puanın yanlış girilmesi durumunda başvuru dikkate alınmayacaktır.

BANKACILIK OKULU

7. Tüm adayların müracaatları bittikten sonra, başvurularınız değerlendirilecektir.Aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz

sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

8. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.

Yazılı Sınav

1. Başvurusu kabul edilen adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.

2. Sınav bilgisayar ortamında 10 Ekim 2009 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak olup, sınav merkezleri 05 Ekim 2009 tarihinde Bankamız internet sitesinde(www.ziraatbank.com.tr) ilan edilecektir.

3. Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın iki farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir. Banka gerekli görmesi halinde adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir

4. Adaylar bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebileceklerdir

Sınavla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

Adayların yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)getirmeleri, yanlarında kesinlikle cep telefonu bulundurmamaları gerekmektedir. Fotoğraflı kimlik belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Sınav Konuları

1. Genel Kültür-Genel Yetenek

2. İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)

3. İşletme(Pazarlama, Finansman, Yönetim Organizasyon)

4. Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

5. Muhasebe (Genel Muhasebe)

Yazılı Sınav Soru Dağılımı

Genel Kültür-Genel Yetenek : %50

Alan Bilgisi :%50

BANKACILIK OKULU

Sınavda Başarı Tespiti

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda en az 70 ve daha yüksek olan puan alan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilk 700 aday ve 700. aday ile aynı puanı alan diğer adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile mülakat yer ve tarihi Bankamız internet sitesinde (www.ziraatbank.com.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara posta ile bildirim yapılmayacaktır.

Nihai Değerlendirme

Adaylar İnsan Kaynakları Yönetimince oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilmek üzere mülakata alınacaktır. Komisyon üyeleri adayları not vererek değerlendirecek, mülakat sırasında kullanılan form, her aday için komisyon üyelerince ayrıayrı doldurulup imzalanacaktır. Aday için her bir komisyon üyesinin vermiş olduğu notlar toplanarak komisyon üye sayısına bölünmek suretiyle adayın aldığı notun ortalaması bulunacaktır. Bu not adayın mülakat notu olarak tespit edilecektir.

Mülakatta 70`in altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacak ve nihai başarı sıralamasına dahil edilmeyeceklerdir.Mülakatta 70 ve üstünde puan alan adayların Nihai Başarı Notu; (Yabancı Dil Notu x %30) + (Yazılı Sınav Notu x %30) + (Mülakat Notu x %40) kıstasına göre hesaplanacaktır.Bu işlemler sonunda en yüksek nottan en düşüğe doğru aday sıralaması yapılacaktır. Listenin son sırasında, adayların nihai başarı notunda eşitlik olması halinde, yabancı dil notu en yüksek olan, bu notlarda da eşitlik olması halinde mülakat notu en yüksek olan kayıt yaptırmak üzere davet edilecektir.
 
 
 
Genel Yetenek - Kültür/ Lisans
Kpss-A Grubu - Alan Bilgisi
Kpss Öğretmenlik - ÖABT
Eğitim Bilimleri
Adli- İdari Hakimlik
İstatistik
Genel Yetenek-Kültür/ Lise
Ales - Dgs
Deneme Sınav Takvimi
<Şubat 2016>
PtSaÇaPeCuCtPz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456
 
AKTİVİTE DETAYI
Etkinlik:
Etkinlik Tarihi:
Yer:
MERKEZ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres :
Tel :
Faks :
Mail :
GMK Bulvarı No:19 Kızılay, ANKARA
0(312) 229 84 94
0(312) 229 84 94
yaklasim@yaklasimkariyer.com