Anasayfa » Güncel Haberler
Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Duyurusu

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Başkanlığımız taşra teşkilatında açık bulunan Vergi Dairesi Müdürü unvanına atanacakların seçimi amacıyla 26.05.2007 tarihinde, Müdür Yardımcısı ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı unvanlarına atanacakların seçimi amacıyla 17.03.2007 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Başkanlığımız merkez veya taşra teşkilatı kadrosunda görev yapanlardan, “Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca,

a- Vergi Dairesi Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az sekiz yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Müdür Yardımcısı, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı veya Vergi Denetmeni unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notlarının olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

b- Müdür Yardımcısı, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az altı yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin en az yedi yıl, meslekle ilgili dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef, Gelir Uzmanı, Vergi İstihbarat Uzmanı veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),

3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notlarının olumlu ve ortalaması en az yetmişaltı puan olmak,

şartları aranır.

BAŞVURU TARİHİ VE SÜRESİ:

Başvurular; Müdür Yardımcısı ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı sınavı için 23.01.2007 tarihinde başlayacak olup, son başvuru tarihi 16.02.2007,

Vergi Dairesi Müdürü için 01.03.2007 tarihinde başlayacak olup, son başvuru tarihi 04.05.2007 tarihinde sona erecektir.

SINAV BAŞVURULARI:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve sınava katılma telebinde bulunacak adaylar başvurularını (Ek:1 veya Ek:2) “Sınav Başvuru Formu” ile yapacaklardır.

Adayların son üç yıl sicil notlarının olumlu ve ortalaması en az 76 ve daha yukarı sicil notu alıp almadıkları formda belirtilen amirler tarafından incelenerek onaylanacaktır. (Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavına katılacakların sicil notları Başkanlığımız İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından incelenerek onaylanacaktır.)

Sınava katılması uygun görülen adayların başvuru listesi (Ayrıca diskete kaydedilerek gönderilecektir.) (Ek:3) ile Sınav Başvuru Formları ilgili birimlerce hazır hale getirilerek, Müdür Yardımcısı ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı sınavına katılanlar için en geç 23.02.2007, Vergi Dairesi Müdürü sınavına katılanlar için en geç 11.05.2007 günü mesai saati bitimine kadar, Şehit Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sok. No.31 Lalegül Demetevler Yenimahalle Ankara, adresindeki Başkanlığımız İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim ve Sınav Hizmetleri Müdürlüğünde bulunacak şekilde gönderilecektir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Form dilekçelere iki adet fotoğraf eklenecektir.

Yapılacak inceleme sonucu sınava katılması uygun bulunan adayların giriş belgesi dairelerine gönderilecektir.

SINAV KONULARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

b) Gelir Mevzuatı (Türk Vergi Kanunları ve Uygulamaları),

c) Genel Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi,

d) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

e) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

f) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

g) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,

h) 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

i) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

j) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

k) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

l) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

m) 832 sayılı Sayıştay Kanunu,

n) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

(Müdür Yardımcısı ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı sınavına katılacak adaylar c ve l maddelerinden sorumlu değildir.)

SINAV YERİ:

Sınav yerleri ve sınava başlama saatlerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesiyle birlikte adaylara duyurulacaktır.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV:

Söz konusu unvanlara atanabilmek için yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

Sınav sonucunda aynı puanı alan birden fazla adayın bulunması halinde, bunlardan ataması yapılacak personel, anılan yönetmeliğin Ek-1’indeki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Puanların eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olan, eşitliğin yine devam etmesi halinde ise son sicil notu yüksek olanlara öncelik tanınır.

Yazılı sınav sonuçları sınav bitim tarihini izleyen 20 iş günü içinde Başkanlığımız web sayfasında ve ilan panolarında ilan edilecektir.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların, sözlü sınavları aynı konularda yapılacak olup, sözlü sınava yazılı sınav sonuçlarını izleyen en geç 20 gün içinde başlanacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca bildirilecektir.

MESLEKİ EĞİTİM:

Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar atamaları yapılmadan önce mesleki eğitime tabi tutulabilir, tez veya araştırma raporu hazırlattırılarak Sınav Kuruluna sunulması istenebilir.

DİĞER HUSUSLAR:

- Sınava katılacak adayların, sınava katılma şartlarını ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibariyle taşımaları gerekir.

- Görevden uzaklaştırılanların, Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Başkanlık kadrosunda bulunmayanların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Aylıksız izinli olanlar ile Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, bu durumlarını sonlandırmaları halinde sınava katılabilirler.

- Sınavda başarılı olup ataması yapılanların, atandıkları görev yerlerinde fiilen en az 2 (iki) yıl görev yapmaları zorunludur.

- Adaylar ile onay işlemini yapanlar, formda kendileri tarafından doldurulan bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Aksi hareket edenlerin idari ve cezai sorumlulukları saklı kalacaktır.

- Bu sınavda başarılı olanların sözlü sınavda da başarılı olmaları halinde atamaları yapılır. Ancak, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılsa dahi iptal edilir.

ATAMA YAPILACAK UNVANLAR, BUNLARIN SAYISI VE ATAMA YAPILACAK YERLER:

Görev Unvanı Sayısı Atama Yapılacak Yerler
Vergi Dairesi Müdürü 60 Bakanlığımız Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek:1 maddesi uyarınca atamalar, idarenin ihtiyacı olan 6 ve 5 inci bölgelere, bunların dolması halinde sırasıyla 4 ve 3 üncü bölgelere yapılacaktır.
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı 100

Bilgi edinilmesini ve bu yazımızın yeteri kadar çoğaltılarak, tüm birimlerinize ivedilikle iletilmesinin teminini rica ederim

Bülent BÜYÜKDIĞAN
Başkan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı

DAĞITIM:

Gereği:

Başkanlığımız Merkez Birimlerine

Vergi Dairesi Başkanlıklarına

Valiliklere (Defterdarlık)

 
 
Genel Yetenek - Kültür/ Lisans
Kpss-A Grubu - Alan Bilgisi
Kpss Öğretmenlik - ÖABT
Eğitim Bilimleri
Adli- İdari Hakimlik
İstatistik
Genel Yetenek-Kültür/ Lise
Ales - Dgs
Deneme Sınav Takvimi
<Şubat 2016>
PtSaÇaPeCuCtPz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456
 
AKTİVİTE DETAYI
Etkinlik:
Etkinlik Tarihi:
Yer:
MERKEZ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres :
Tel :
Faks :
Mail :
GMK Bulvarı No:19 Kızılay, ANKARA
0(312) 229 84 94
0(312) 229 84 94
yaklasim@yaklasimkariyer.com